Hoe kunt u risico’s beheersbaar maken?

Date

4 november 2016

Client

Hoe kunt u risico’s beheersbaar maken?

Project type

Risico’s beheersbaar maken. Dat levert indirect enorm veel geld op. Heeft u wel eens berekent hoeveel u jaarlijks verliest aan zaken niet niet ingecalculeerd waren. Dingen die gebeurde en rechtstreeks de winst van de onderneming hebben aangetast. Dan hebben we het nog niet eens over het menselijk leed wat hier soms mee gepaard gaat. 

Voordat risico’s beheersbaar kunnen worden gemaakt dienen zij eerst in kaart te worden gebracht. Dit doen we met een risico inventarisatie. Hierbij worden alle risico’s in kaart gebracht. Wij focussen ons hierbij uitsluitend op juridische risico’s. Dit zijn over het algemeen de meest onderschatte risico’s. Risico’s waar de meeste ondernemer niet bij stil hebben gestaan. Vaak heeft dit als oorzaak dat de ondernemer bezig is met de dagelijkse gang van zaken.

Wanneer de juridische risico’s in kaart zijn gebracht worden oplossingen gevonden om de risico’s te beheersen. Dit kan zijn door het risico af te dekken door een verzekering. Het risico kan ook worden afgedekt door het risico te verschuiven naar een andere partij door dit risico bijvoorbeeld bij een leverancier neer te leggen. Algemene voorwaarden of leveringsvoorwaarden kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.

Arbeidscontracten kunnen ook juridische risico’s bevatten. Arbeidscontracten worden in veel gevallen weinig herzien en gecontroleerd op juridische risico’s.

Wij kunnen met samen met u de juridische risico’s in kaart brengen om deze vervolgens in te delen in categorieën en hiervoor de beste oplossingen te vinden om deze risico’s zo veel mogelijk af te dekken.

Bel ons eens voor een vrijblijvend gesprek om te zien wat wij voor u kunnen betekenen.