2. Hoe implementeert u compliance management?

Date

10 juni 2016

Client

2. Hoe implementeert u compliance management?

Het voert te ver om hier in een paar zinnen te omschrijven hoe dit geïmplementeerd wordt. Er moet immers veel gebeuren. En veel werk zit in een goede voorbereiding alvorens de implementatie plaats kan vinden.

 

Hieronder een greep uit de onderwerpen die aan bod komen:

  • Het schrijven van een inleiding met de definities en reikwijdte
  • missie van compliance
  • de rolverdeling
  • de eerste beheersingslijn
  • de tweede beheersingslijn
  • de derde beheersingslijn
  • de compliance officer.

De risico’s onderverdelen in juridische en integriteitsrisico’s

Het omschrijven van de kernwaarden van het bedrijf en nog veel meer.

Het beveelt aanbeveling om dit niet alleen te doen maar een partij zoals die van ons erbij te betrekken. U kunt veel zelf doen echter de ervaring van een deskundige gaat u hier enorm bij helpen

 

WhatsApp chat